Coördinator of hoofd bedrijfshulpverlening

 

De ‘Coördinator Bedrijfshulpverlening’ houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV. Deze coördinator geeft uitvoering aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. In sommige bedrijven wordt de functie gecombineerd met die van ploegleider.

De coördinator of het hoofd BHV (C/HBHV) vertaalt het beleid in concrete maatregelen, dat wil zeggen:

  • opzetten en beheren van de BHV-organisatie
  • zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners
  • communiceren met interne en externe contacten

 

Toelatingseisen

De opleiding C/HBHV is bedoeld voor professionals die een managementverantwoordelijkheid dragen in hun organisatie. Eén van hun verantwoordelijkheden is implementeren van het Arbobeleid met betrekking tot de bedrijfshulpverlening.

In de cursus wordt ervan uitgegaan dat deelnemers beschikken over algemene managementvaardigheden, zoals leidinggevende en communicatieve vaardigheden.

 

Duur opleiding

Twee cursusdagen en een examendag. Voor het uitwerken van de opdracht adviseert NIBHV je daarnaast rekening te houden met een studiebelasting van zestig tot tachtig uur.

 

Eindtermen

Na bestudering van het boek en het volgen van de opleiding:

  • kun je relevante informatie gericht op de BHV opzoeken en toepassen, zoals de Arbeidsomstandighedenwet, Arbeidsomstandighedenbesluit, Bouwbesluit, Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, Besluit Omgevingsrecht, Basis voor Brandveiligheid, Wet op de Ondernemingsraden, Arbocatalogus, branchebrochures en basisinspectiemodules arbozorg en BHV van de Inspectie SZW
  • heb je kennis van de eisen ten aanzien van risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)
  • kun je een BHV-organisatie opzetten en beheren (organisatie, personeel, financiën, middelen, tijdsplanning, verzekeringen)

 

Bekijk onze producten in de webshop.

Meer weten? Neem contact met ons op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.