Coördinator/ hoofd bedrijfshulpverlening (c/h bhv)

 

De coördinator/hoofd bhv zorgt ervoor dat de bhv in zijn bedrijf georganiseerd is en dat de bhv’ers zijn opgeleid en geoefend, zodat zij bij een incident op de juiste manier een bhv-inzet kunnen doen. De c/h bhv houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de bhv. De cursus helpt cursisten zich voor te bereiden op het takenpakket van de c/h bhv.

De c/h bhv geeft uitvoering aan de bhv-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen en vertaalt deze in concrete maatregelen, waaronder:

 • opzetten van de bhv-organisatie;
 • opstellen en beheren van het bhv-beleidsplan;
 • implementeren van het arbobeleid met betrekking tot bhv;
 • zorgen voor voldoende opleiding en oefening van de bhv;
 • communiceren met interne en externe contacten.

In veel bedrijven wordt de functie van coördinator gecombineerd met de functie van ploegleider bhv. De ploegleider bhv geeft leiding aan de bhv-inzet en houdt zich vaak bezig met de operationele bhv-zaken, zoals het beheer van de bhv-middelen.

Toelatingseisen

De cursus c/h bhv is bedoeld voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden en implementeren van het bhv-beleid in hun bedrijf of organisatie.

In de cursus wordt ervan uitgegaan dat de cursisten beschikken over:

 • mbo/hbo opleidingsniveau, bij voorkeur hbo-niveau;
 • algemene managementvaardigheden: leidinggevende en communicatieve vaardigheden.

De cursus

De cursus c/h bhv bestaat uit twee cursusdagen en een examendag. De c/h bhv krijgt de opdracht zelfstandig een bhv-beleidsplan op te stellen en krijgt hiervoor verschillende handige tools aangeboden.

Naast het schrijven van dit bhv bhv-beleidsplan moet er rekening gehouden met een studiebelasting van zestig tot tachtig uur voor het bestuderen van de leerstof en het voorbereiden van de presentatie en het mondeling examen.

“Opdrachten die aansluiten bij de praktijk van de cursisten en draagt bij aan het bevorderen van toepassing op de werkplek.”
Bron: De NIBHV visie op leren

Het examen

Het examen c/h bhv bestaat uit twee onderdelen:

 1. het opstellen van een bhv-beleidsplan;
 2. het presenteren van het bhv-beleidsplan in combinatie met een mondeling examen over de leerstof c/h bhv.

Het bhv-beleidsplan is de basis van de presentatie en het mondelinge examen en wordt door een ervaren NIBHV-examencommissie aan verschillende eisen getoetst, onder andere of;

 • het aan de wettelijke kaders voldoet;
 • is opgesteld vanuit de doelen en belangen van de organisatie;
 • er rekening gehouden wordt met derden (waaronder hulpverleningsdiensten externe instanties, leveranciers, (onder)aannemers en eventuele bezoekers).

Na afronding van het examen heeft de c/h bhv een bhv-beleidsplan in handen dat op maat is geschreven voor zijn bedrijf en direct toepasbaar is.

Eindtermen en competenties

De cursist kan bhv-beleid voor zijn bedrijf formuleren op grond van de risico’s in zijn bedrijf en de wettelijke eisen aan de bhv.

Competenties

 • De cursist beschikt over kennis met betrekking tot:
  • het wettelijk kader voor de bhv;
  • de RI&E en de relatie met restrisico’s;
  • een incidentscenario en de relatie met de bhv;
  • de eisen die gesteld worden aan het aantal bhv’ers en het opleiden en oefenen van de bhv- organisatie;
  • de eisen die gesteld worden aan de schriftelijke vastlegging.
 • De cursist kan relevante wet- en regelgeving over bhv vertalen naar een bhv-beleidsplan voor het eigen bedrijf met concrete maatregelen voor:
  • het opzetten en beheren van de bhv- organisatie;
  • zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners;
  • communiceren met interne en externe contacten.
 • De cursist kan het bhv-beleidsplan voor zijn bedrijf presenteren en de conclusies en aanbevelingen toelichten.

 

Lesmateriaal en kennisdocumenten

Bekijk het lesmateriaal en kennisdocumenten in de webshop.

 

 

Aanmelden voor de cursus

Een cursus volgen kan bij één van onze gecertificeerde bhv-opleiders. Deze bhv-opleiders worden getoetst op kwaliteit en leiden bhv’ers op basis van onafhankelijke persoonscertificering op. Vraag bij jouw bhv-opleider of deze NIBHV-gecertificeerd is, zodat je zeker bent van een kwalitatieve opleiding.

Zoek je een (nieuwe) bhv-opleider? Maak dan gebruik van onze database:

Zoek bhv-opleider

Meer weten? Neem contact met ons op!