De Europese Richtlijn ‘Vakbekwaamheid’ geeft aan wat iemand moet doen om beroepschauffeur te worden én te blijven. Deze Richtlijn, bekend als Code 95, geldt voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken.

Code 95 bestaat uit twee onderdelen: een Basiskwalificatie (code 95) en een verplichte nascholing. De opleiding kan worden gevolgd als nascholing.

NIBHV-opleiders kunnen gebruik maken van het NIBHV-lesplan ‘Code 95 U21-EHBO’. Dit lesplan is goedgekeurd door het CCV (Contactcommissie Vakbekwaamheid).

Een opleidingsinstituut zal zelf het certificeringstraject van het CCV moeten aangaan.

Het lesplan van het NIBHV kan hiervoor meegezonden worden; dat zal door het CCV direct worden geaccepteerd. Aanmelden voor het Code 95 examens kan via het NIBHV.

De cursus ‘Code 95’ is bedoeld voor chauffeurs die tijdens hun werk te maken krijgen met EHBO-  of brandsituaties. Hulpverlening bij verkeersincidenten (letselongevallen of brand) staat centraal. De cursus bestaat uit twee onderdelen: een Code 95-kwalificatie en een verplichte nascholing. De opleiding kan worden gevolgd als nascholing.

De cursisten worden geleerd:

Te zorgen voor de eigen veiligheid en de veiligheid van de omstanders (RVB doelstellingen).

Om Spoedeisende en Niet-Spoedeisende Eerste Hulp te verlenen.

Een beginnende brand te blussen in of rondom een voertuig.

Hoe te handelen bij een incident (een beginnende brand in of rondom het voertuig) op de weg.

 

Toelatingseisen

Er is geen vooropleiding vereist.

 

Duur opleiding

NIBHV adviseert een totale duur van 7 uur.

 

Eindtermen:

Eerste hulp:

De opleiding bevat theorie over:

 • vijf belangrijke punten bij het verlenen van Eerste Hulp
 • stoornissen in het bewustzijn
 • stoornissen van de ademhaling
 • stilstand van de bloedsomloop
 • ernstige uitwendige bloedingen
 • shock
 • uitwendige wonden
 • brandwonden
 • kneuzing en verstuiking
 • ontwrichting en botbreuken
 • oogletsels
 • vergiftiging
 • elektriciteitsongevallen
 • letsels door koude
 • letsels door warmte
 • het menselijk lichaam

De praktijkonderwerpen zijn:

 • vervoer over korte afstand
 • verband- en hulpmiddelen
 • reanimatie en gebruik AED

Bestrijding van een beginnende brand (B)

In de vrije ruimte komen de volgende thema’s aan bod met betrekking tot bestrijding van een beginnende brand (B) in en rondom een voertuig

 • wat is brand, wat zijn de gevaren van brand en  hoe kan brand worden geblust;
 • wat moet men doen in geval van brand;
 • alarmeren;
 • branduitbreiding voorkomen;
 • blussen.

De praktijkonderwerpen zijn:

 • op een veilige wijze het juiste blusmiddel gebruiken bij een brand;
 • hoe te handelen bij een incident (een beginnende brand in of rondom het voertuig) op de weg.

Meer weten? Neem contact met ons op!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.