Basis ploegleider bhv blended

De cursus ‘basis ploegleider bhv blended’ is gericht op medewerkers die leidinggeven aan een bhv-ploeg. Cursisten leren aan de hand van praktijkinzetten hoe zij als ploegleider kunnen optreden.

 

Cursus ploegleider bhv: vernieuwd programma

De cursus ploegleider bhv is ingrijpend herzien: zowel inhoudelijk als didactisch. De laatste inzichten op het gebied van brandveiligheid en de eerste hulprichtlijnen 2021 zijn verwerkt in de leerstof. Ook is de procedure ploegleider aangepast. De NIBHV-visie op leren was leidend bij het didactisch ontwerp van de cursus. Cursisten krijgen een blended programma aangeboden, bestaand uit:

In de e-learning doorlopen de cursisten de theorie over leidinggeven aan een bhv-ploeg. Ze leren de kennis over de kenmerken brandveiligheid, risico’s en incidentscenario’s toe te passen in hun rol als ploegleider. Zo kunnen ze tot een onderbouwde besluiten komen bij een bhv-inzet. De werkopdrachten in de e-learning helpen hen om de vertaling te maken van de theorie naar de eigen praktijk.

Drie soorten video’s ondersteunen het leerproces:

 1. Video’s met een tutor die het leerproces begeleidt.
 2. Video’s met voorbeelden van een praktijkinzet waarin je ziet hoe een ploegleider kan optreden.
 3. Video’s met een coach die tips en een toelichting geeft op de video’s met de praktijkinzet.

Het theoriedeel wordt afgesloten met een theorietoets in de e-learning.

Tijdens de praktijkdag staat het leidinggeven aan een inzet centraal. Cursisten oefenen de ploegleiderinzet eerst via table-topoefeningen en doen daarna praktijkinzetten. Cursisten kunnen de informatie uit hun eigen werkopdrachten gebruiken om de scenario’s aan te passen.

 

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan deze cursus is een geldig NIBHV-diploma van de basiscursus bhv vereist.

 

Duur cursus

De cursus bestaat uit maximaal 4 uur e-learning en 8 uur praktijk.

 

 

E-learning en theorietoets

De e-learning bestaat uit vier theorieblokken. Het advies is om de blokken in de volgorde 1 tot en met 4 door te nemen om goed voorbereid te starten met de praktijkdag.

In de blokken zijn werkopdrachten opgenomen die cursisten helpen bij het vertalen van de theorie vertalen naar hun eigen bedrijf. Deze opdrachten zijn bedoeld als voorbereiding op de ploegleidertaak in het eigen bedrijf. Cursisten kunnen de informatie uit hun eigen werkopdrachten gebruiken om de scenario’s aan te passen.

Het theoriedeel wordt afgesloten met een theorietoets in de e-learning.

 

Studiebelasting e-learning

Cursisten zijn maximaal 4 uur bezig met de e-learning.

 

Opzet praktijkdag

Tijdens de praktijkdag staat het leidinggeven aan een inzet centraal. De trainer begeleidt de cursisten daarin.

Table-top

De eerste stap in het leren leidinggeven is het oefenen aan de hand van een table-top. In een table-top spelen cursisten een incident na op een plattegrond (meestal op een tafel). De groep bespreekt hoe je als ploegleider zou denken en handelen bij het incident (scenario). De trainer begeleidt hen hierbij.

Tijdens de oefeningen hebben cursisten verschillende rollen: ze zijn afwisselend ploegleider, bhv’er of spelen een andere rol uit het scenario. Zo leren ze als ploegleider optreden, en vanuit een ander perspectief naar de ploegleider te kijken.

Er zijn altijd twee cursisten die de ploegleiderrol spelen: een ploegleider en een waarnemend ploegleider. De waarnemend ploegleider bepaalt mede welk incident er wordt gespeeld en met welke kenmerken brandveiligheid cursisten rekening moeten houden. Daarbij kunnen ze de informatie uit de werkopdrachten gebruiken om de scenario’s aan te passen.

Praktijkinzet

Na de table-top voert de groep een praktijkinzet uit met hetzelfde scenario. Zo worden ze stap voor stap meegenomen in het leidinggeven aan de bhv’ers.

In de evaluatie bespreken de cursisten onder leiding van de trainer wat er goed ging en wat verbeterpunten zijn.

Gedurende de dag doet de groep meerdere table-tops en praktijkinzetten.

Praktijktoets

De trainer volgt het leerproces gedurende de dag en geeft feedback zodat cursisten zich kunnen verbeteren. De instructeur beoordeelt aan het eind van de praktijkdag of cursisten de competenties ploegleider bhv beheersen.

 

Eindterm

De cursist kan leidinggeven aan een bhv-ploeg tijdens een incident.

 

Competenties

  • De cursist heeft kennis van:
   • de context waarbinnen hij als ploegleider moet optreden
   • de wijze van leidinggeven aan een bhv-ploeg tijdens een incident
  • De cursist kan informatie van de melding controleren door aanvullende vragen te stellen.
  • De cursist kan informatie van en over het incident analyseren.
  • De cursist kan op basis van de analyse van de informatie een inzetplan maken tijdens een incident.
  • De cursist kan op de juiste wijze opdrachten en feedback geven aan de bhv’ers.
  • De cursist kan leidinggeven aan een aantal bhv’ers tijdens een incident.
  • De cursist kan op de juiste wijze communiceren met de professionele hulpverleningsdiensten tijdens een incident.
  • De cursist kan een incident afhandelen.
  • De cursist kan een afweging maken tussen het beoogde resultaat van de inzet en de veiligheid van de bhv’ers en zichzelf tijdens een incident.

 

 

Bekijk e-learning demo

 

Aanmelden voor de cursus

Een cursus volgen kan bij één van onze gecertificeerde bhv-opleiders. Deze bhv-opleiders worden getoetst op kwaliteit en leiden bhv’ers op basis van onafhankelijke persoonscertificering op. Vraag bij jouw bhv-opleider of deze NIBHV-gecertificeerd is, zodat je zeker bent van een kwalitatieve opleiding.

Zoek je een (nieuwe) bhv-opleider? Maak dan gebruik van onze database:

Zoek bhv-opleider
 

Meer weten? Neem contact met ons op!