Eerste hulp aan kinderen: certificaat wettelijk verplicht in opvang

Kinderen tot veertien jaar – en dan met name baby’s en peuters – belanden relatief vaak bij huisarts of Spoedeisende Hulp. Wat zijn de meest voorkomende letsels bij kinderen? En wat zijn de wettelijke regels in de kinderopvang voor eerste hulp aan deze groep? In onze nieuwe whitepaper Eerste hulp aan kinderen lees je er meer over.

Jonge kinderen – onderzoekend en impulsief als ze zijn – zijn kwetsbaar; ze vormen een kwart van de bezoekers van de Spoedeisende Eerste Hulp. Vooral brandwonden, vergiftiging, verstikking en verdrinking komen vaak voor bij kinderen tussen de 0 en 14 jaar oud. Binnen deze leeftijdsgroep zien we dan weer vooral uitschieters in de categorie baby’s en peuters (0-4 jaar).

Niet alleen thuis zit een ongeluk in een klein hoekje; ook op scholen, sportclubs en op de opvang kan er zomaar iets gebeuren waardoor een kind zich verwondt.

Nieuwe wettelijke regels

Het is dan ook belangrijk dat ouders, maar ook mensen die met kinderen werken, goed voorbereid zijn op ongelukken en ongevallen. Werkgevers in de kinderopvang zijn sinds 1 januari 2018 daarom wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat er in de kinderopvang en peuterspeelzalen altijd minimaal één volwassene aanwezig is met een geldig en geregistreerd certificaat voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Ook moeten instellingen voor kinderopvang en peuterspeelzalen hun veiligheids- en gezondheidsbeleid vastleggen.

NIBHV: certificerende instantie

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft NIBHV aangewezen als een van de certificerende instanties. Het NIBHV-certificaat staat in de lijst van geregistreerde certificaten in de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, en is een van de geldige EHBO-certificaten voor de gastouderopvang. Samen met deskundigen uit het veld ontwikkelde NIBHV verder lesstof waarmee bhv’ers de speciale methodiek aanleren die het geven van eerste hulp aan kinderen vereist.

Download onze whitepaper!

In de whitepaper vind je meer cijfers en meer informatie over eerste hulp aan kinderen en de wettelijke verplichtingen op dit vlak. Je kunt de whitepaper hier downloaden.

Meer weten?

Wil je meer weten over eerste hulp aan kinderen? Neem dan contact op met een van onze specialisten.