Bedrijfsnoodorganisatie NXP zet puntjes op de i

De bedrijfsnoodorganisatie nieuwe stijl van microprocessorfabrikant NXP in Nijmegen is ‘af’. Althans, voor tachtig procent. Dit jaar gebruikt het bedrijf om de ‘puntjes op de i’ te zetten van het first responderteam, dat inmiddels de beschikking heeft over een nieuw uitrukvoertuig en zijn eerste kleine hulpverleningsacties achter de rug heeft. Factory manager Walter Peters overziet samen met manager ERT & Security Bernard Kok de bereikte resultaten. Slot van het vierluik over het groeiproces van een maatwerk bedrijfsnoodorganisatie bij NXP.

Walter Peters is als factory manager de ‘klant’ van de bedrijfsnoodorganisatie, maar tegelijk ook de leverancier van de manschappen die waken over de veiligheid van zijn fabriek. Een dubbelrol in lijn met de gedachte achter de bno: een responsorganisatie vóór en dóór het bedrijf. Om mens en bedrijfsproces te beschermen in noodsituaties. Een nieuwe denkwijze vergeleken met de tijd van de ‘oude’ bedrijfsbrandweer, beaamt Peters.

Lees het hele artikel:

Bedrijfsnoodorganisatie NXP zet puntjes op de i