Nascholing: EH simulatietraining deel 2

In deze training maak je kennis met nieuwe inzichten op het gebied van ongevalsrisico’s en leer je deze te vertalen naar scenario’s voor je instructiepraktijk.

NIBHV heeft de leerstof basiscursus bhv vernieuwd met belangrijke elementen uit het kennisdocument Bewust omgaan met (brand)risico’s, dat onder meer gebaseerd is op gedegen onderzoek van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) in Arnhem.

In samenwerking met gespecialiseerde EH trainers met jarenlange opleidingservaring is er op basis van dit kennisdocument een speciale training van twee modules ontwikkeld waar alle nieuwe inzichten op het gebied van bedrijfsrisico’s, letselongevallen en menselijk gedrag op een praktische wijze worden vertaald naar EH casuïstiek.

 

Het programma op hoofdlijnen

Het programma bestaat uit 2 trainingen (EH simulatietraining 1 + 2) die op een praktische wijze op elkaar aansluiten. Het volgen van beide trainingen vergroot je leercurve.

EH simulatietraining II

Deze training sluit aan op EH simulatietraining I. In dit didactische deel wordt uitgebreid ingegaan op het instructiegeven van letselongevallen vanuit risicodenken. Hierbij komen toepassingen van het NIBHV-leermodel, de 4C’s, de 3 Feeds, RCDP in de praktijk aan bod. Aan het eind van deze training ben je in staat scenario’s te ontwikkelen en te begeleiden met alle uitgangspunten voor samenwerken en de kenmerken uit EH simulatietraining 1.

De training is heel praktisch opgezet. Er gaat veel geoefend worden aan de hand van ongevalsscenario’s. Je leert vanuit SMART leerdoelen (EH simulatietraining I) relaties te leggen tussen technische en communicatieve vaardigheden, scenario’s en simulaties.

 

Deze EH training sluit aan op EH simulatietraining I. Wij adviseren deze training wel als aanvulling op deel I te volgen en niet los. In deel I doe je veel kennis op die je in dit deel kan toepassen.

Een pool van ervaren trainers komen uit het EH vakgebied zodat optimale aansluiting geborgd is en je leert hoe je de nieuwste informatie kunt toepassen in je cursuspraktijk.

 

Accreditaties

  • Deze training is geaccrediteerd door Het Oranje Kruis. Voor het volgen van trainingen EH simulatie 1 + 2 ontvangen instructeurs EH die ingeschreven staan bij deze organisatie in totaal 13 PE-punten (categorie 4, instructie en 5, niet direct gerelateerd). Voor het eerste deel 6 en voor het tweede deel 7 punten.
  • Deze training is ook geaccrediteerd door het accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals. Voor het volgen van trainingen EH simulatie 1 + 2 ontvangen instructeurs EH die ingeschreven staan in een van deze registers in totaal 8 PE-punten.

 

Duur

De nascholing duurt één dagdeel van drie uur en drie kwartier.

 

Kosten

Klassikale training; €115,- per dagdeel.

Meld je aan voor de nascholing

Wij hopen van harte dat we je weten te enthousiasmeren met ons programma. Meld je eenvoudig aan via het aanmeldformulier.

Nu aanmelden