2016: aantal arbeidsongevallen gestegen

De Nederlandse werkvloer is relatief veilig. De kans dat een Nederlandse werknemer een ongeval krijgt is lager dan het EU-gemiddelde, en de kans op een dodelijk arbeidsongeval is hier zelfs het laagst. Tóch steeg het aantal arbeidsongevallen afgelopen jaar, zo blijkt uit het Jaarverslag 2016 van de Inspectie SZW.

 

De economie en de werkgelegenheid trokken in 2016 aan, zo schrijft de inspectie in haar voorwoord. Daar stond tegenover dat het aantal fatale arbeidsongevallen in 2016 toenam, tot 70 in totaal; ten opzichte van een jaar eerder vielen er maar liefst 19 dodelijke slachtoffers méér. Het totale aantal arbeidsongevallen kwam in 2016 uit op ruim 2.500, wat neerkomt op een toename van 14 procent ten opzichte van 2015. Die stijging van het aantal arbeidsongevallen is volgens de inspectie groter dan de groei van de economie en de bedrijvigheid kunnen verklaren.

 

 

 

Vooral uitzendkrachten zijn kwetsbaar

69,5 procent van slachtoffers van de onderzochte arbeidsongevallen was werknemer (in tijdelijke of vaste dienst); ruim 18 procent stond bekend als uitzendkracht. Uitzendkrachten blijken bijna twee keer vaker slachtoffer van arbeidsongevallen te zijn dan vaste krachten. Daarmee zijn uitzendkrachten een kwetsbare groep, stelt de inspectie.

 

Afvalbeheer het gevaarlijkst

Vooral in sectoren als industrie, bouw, handel en afvalbeheer zijn de hoogste groeicijfers te vinden als het gaat om het aantal slachtoffers van arbeidsongevallen. Vermoedelijke oorzaken: een grotere risicopopulatie, meer tijdsdruk en onvoldoende snelle beschikbaarheid van de juiste vakmensen. In relatieve zin vielen de meeste slachtoffers van arbeidsongevallen op te tekenen in het afvalbeheer (167 ongevallen per 100.000 banen), bouwnijverheid (158) en landbouw, bosbouw en visserij (97).

 

65-plus: meeste dodelijke slachtoffers

Jongeren tussen de 15 en 24 en werknemers ouder dan 55 hebben een verhoogde kans op een arbeidsongeval, met een piek in de leeftijdscategorie 65 jaar en ouder. In de laatstgenoemde categorie viel ook het relatief hoogste aantal dodelijke ongevallen te betreuren: 1,8 dodelijke slachtoffers per 100.000 arbeidsjaren. Een trend die de komende jaren naar verwachting doorzet, nu het aantal werkzame 65-plussers de komende jaren verder zal groeien door de hogere pensioen- en AOW-leeftijd.

 

Meer weten? Kijk dan op de website van de Inspectie SZW.

Deel dit artikel